Czas na inną sieć

W Polsce dostępnych jest coraz więcej operatorów. To oznacza większą konkurencję. Każda sieć chce zwrócić uwagę większej liczby klientów.

Niektóre sieci,

Niektóre sieci, jak choćby Orange proponuje unikatową propozycję dla przechodzących do tego operatoraPozostali proponują szeroką gamę sprzętu i dodatkowe usługi. Czy faktycznie zmiana operatora jest taka łatwa?? Kluczową barierą jest tu termin wygaśnięcia umowy z naszą telefonią. Zobowiązani będziemy do oddania ulgi, jaką otrzymaliśmy przy podpisaniu umowy. Kwota do zapłaty maleje wraz z upływem czasu. Wcześniej bez konsekwencji możemy zrezygnować, gdy operator nie dotrzyma warunków umowy. Reszta formalności nie jest skomplikowana.

Wystarczy zgłosić się

Wystarczy zgłosić się do wybranego operatora.

Warto zgłosić się do

Warto zgłosić się do przedstawiciela, gdyż\bowiem jest możliwość porozmawiania na bieżąco i wyjaśnienia wątpliwości.

U nowego operatora

U nowego operatora konieczny jest także wniosek o przeniesienie. Numer zostanie przeniesiony wraz z końcem starej umowy, bądź po upływie okresu wypowiedzenia.